Δευτέρα - Παρασκευή πρωί
  ΙΑΣΩ
  Δευτέρα & Πέμπτη απόγευμα (5pm - 8pm)
 9 Γέλωνος Λυκαβηττός
 +30 210 64 37 774
 +30 6977 57 02 58

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επιτρέπει στον χειρουργό να χειρουργεί διά μέσου πολύ μικρών τομών, χρησιμοποιώντας μία χειρουργική οπτική που μεταφέρει το χειρουργικό πεδίο σε μία τηλεοπτική οθόνη και ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία. Όταν πραγματοποιείται στην κοιλιακή χώρα λέγεται Λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ όταν πραγματοποιείται στον θώρακα καλείται θωρακοσκοπική Χειρουργική. Στην κλασσική χειρουργική ο χειρουργός «ανοίγει» το ανθρώπινο σώμα και έρχεται σε άμεση οπτική και απτική επαφή με το πρόβλημα. Επίσης, προκαλεί μεγάλες χειρουργικές τομές και μετεγχειρητικές ουλές.

Η λαπαροσκοπική προσέγγιση έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και την επιτάχυνση του χρόνου αποκατάστασης. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά στα παιδιά για διαγνωστικούς σκοπούς και σύντομα βρήκε τη θέση της στη θεραπεία των χειρουργικών παθήσεων σαν «ελάχιστα επεμβατική» . Στις παιδοχειρουργικές επεμβάσεις τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται έχουν συνήθως διάμετρο 3 η 5 χλστ. Το ενισχυμένο οπτικό πεδίο για τον παιδοχειρουργό επιτυγχάνεται με την μεγέθυνση των 10Χ από την χρησιμοποιούμενη χειρουργική οπτική των 5 η 10 χιλιοστών.

Μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις:

 • Διόρθωση κήλης του οισοφαγικού τρήματος
 • Βιοψία λεμφαδένων – σταδιοποιήση νόσου του Hodgkin
 • Λύση συμφύσεων
 • Malrotation
 • Αφαίρεση Μεκελείου αποφύσεως
 • Αφαίρεςη μάζας μεσοθωρακίου
 • Διόρθωση κήλης Morgagni
 • Νεφρεκτομή
 • Αντιπαλινδρομική επέμβαση κατά Nissen, Thal η Toupe
 • Ωοθηκεκτομή
 • Χειρουργική των ενδοκοιλιακών όρχεων
 • Κύστεις ωοθήκης
 • Αφαίρεση ψσευδοκύστεως του παγκρέατος
 • Πυλορική στένωση – πυλωρομιοτομή
 • Ανάταξη εγκολεασμού
 • Ανάταξη συστροφής ωοθήκης
 • Σπληνεκτομή ολική η μερική
 • Αφαίρεση κύστεως σπληνός
 • Απολίνωση του μείζονος θωρακικού πόρου
 • Αφαίρεση κύστεως ουραχού