Δευτέρα - Παρασκευή πρωί
  ΙΑΣΩ
  Δευτέρα & Πέμπτη απόγευμα (5pm - 8pm)
 9 Γέλωνος Λυκαβηττός
 +30 210 64 37 774
 +30 6977 57 02 58

Κρυψορχία

Όταν ο όρχις δεν βρίσκεται μέσα στο όσχεο

Μερικά νεογνά γεννιόνται χωρίς να έχουν τους όρχεις μέσα στο όσχεο. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται κρυψορχία. Τις περισσότερες φορές ανευρίσκεται ένας ψηλαφητός όρχις σε άλλο σημείο εκτός του οσχέου, συνήθως στη βουβωνική περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προγραμματιστεί επανεξέταση στην ηλικία των 6 μηνών και να αποφασιστεί εάν χρειάζεται η όχι χειρουργική διόρθωση.

Πολλές φορές όταν ο όρχις δεν είναι δυνατόν να ψηλαφηθεί, χρειάζονται συμπληρωματικές εξετάσεις, συνήθως ένα υπερηχογράφημα.

Οι αιτίες που οδηγούν σε ένα «κενό» όσχεο είναι:

Η προωρότητα - Οι όρχεις δεν είχαν τον χρόνο να κατέβουν στο όσχεο από την κοιλιακή χώρα όπου ευρίσκονται. Αυτό μπορεί να διορθωθεί τους πρώτους μήνες της ζωής , για αυτό και είναι απαραίτητη η επανεξέταση στον 6ο μήνα.

Αληθής κρυψορχία - Οι όρχεις που ευρίσκονται στην κοιλιακή χώρα κατά την ενδομήτρια ζωή, δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία καθόδου δια μέσου του βουβωνικού σωλήνα προς το όσχεο.

Εκτοπία όρχεων - Οι όρχεις ακολουθούν μια λανθασμένη οδό καθόδου και ευρίσκονται σε έκτοπη θέση, περίνεο, μηριαία χώρα, βουβωνική περιοχή, προ-ηβική χώρα, εταιρόπλευρη βουβωνική περιοχή.

Ανασπώμενοι όρχεις - Οι όρχεις κινούνται ελεύθερα μεταξύ του οσχέου και της βουβωνικής περιοχής με τη σύσπαση του κρεμαστήρα μυ που αποτελεί μέρος του σπερματικού τόνου.

Επίκτητη κρυψορχία - Οι όρχεις που ήταν σε φυσιολογική θέση στη γέννηση, ανέρχονται σε μη φυσιολογική, έκτοπη θέση κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού.

Ανορχία - Ο όρχις δεν υπάρχει είτε γιατί δεν εξελίχθηκε εμβρυολογικά, είτε γιατί ατρόφησε μετά από συστροφή και νέκρωση που υπέστη κατά την ενδομήτρια ζωή.

Κοιλιακή χώρα 1 Βουβωνικό κανάλι 2 Είσοδος του οσχέου Υψηλή οσχεϊκή θέση 3 Υπερηβική χώρα 4 Μηριαία περιοχή 5 Περινεϊκή χώρα 6 Εταιρόπλευρο ημι-όσχεο 7